Материал худалдаа

Автомат мэдрэгчтэй хаалга
Үнэ : 1 ширхэг 1.500.000төг
7-10 хоногийн дотор ирнэ.

Метал рам

Хаалганы рам
Үнэ : 1ш = 6метр 105.000төг

Ерөнхий рам
Үнэ : 1ш = 6 метр 45.000төг

Хаалга
Үнэ : 1ш = 6метр 105.000төг

90 градус
Үнэ : 1ш = 6метр 105.000төг

Автомат мэдрэгчтэй хаалганы сэт