АПУ захиалгын дагуу ханын ажлыг амжилттай хүлээлгэж өглөө