Өсөх ингүүмэл констракшн  захиалгын дагуу цогц ажлыг амжилттай хүлээлгэж өглөө