Green Soft LLC захиалгын дагуу UB Tower-т партишн хананы ажлыг амжилттай хүлээлгэж өглөө