AMNO Construction захиалгын дагуу аюут tower-ийн 10-р давхарын мөнгөлөг саарал өнгөтэй партишн ханын ажлыг амжилттай хүлээлгэж өглөө