Зайсан дахь машин угаалгын газрын захиалгын дагуу ханын ажлыг амжилттай хүлээлгэж өглөө