ASTRA BUILDING LLC захиалгын дагуу хар рамтай партшишн ханын ажлыг амжилттай хүлээлгэж өглөө